реставриране на повредени снимки бургас

Професионална реставрация и редактиране на фотографии

Поправки и възстановяване на повредена снимка

С най-съвременните дигитални програми и компетентности, ние извършваме поправки и възстановяване на всякакви повреди по вашите фотографии. Независимо дали става дума за петна, гънки, водни или плесенни щети, избледнявания а дори и ако хартиеният ви носител е на парчета реставрираме снимката до първоначалното и състояние.

Ретуширане и дигитален фотомонтаж

С нашия над 20 годишен опит с цифровите фотографии, ние предлагаме достъпна и висококвалифицирана услуга за ретуширане и дигитален фотомонтаж дори и ако парчета от снимката липсват дигитално ги възстановяваме. Ние ще възстановим вашата повредена фотография до предишната и форма и с подобрено качество. Можете да изпратите вашите снимки по пощата, емаила или оставите директно в нашия офис. Крайният резултат и качество е несравнимо!

Дигитализиране на възстановявени и повредени снимки

При възстановяването на повредените снимки Вие може да получите готовите редактирани фотоси както на дигитален така и на хартиен носител. Чрез нашата дигитална услуга за сканиране и реставриране на повредени снимки вдъхваме вечен живот на скъпите за Вас спомени! Цената е от 10 до 14 лв за повечето фото реставрации. СТОУНТЕХ ФОТОКЕРАМИКА! Бургас